Дуальна освіта

Якісна освіта – це новий, кращий рівень життя, який отримає людина, застосовуючи здобуті знання в різних сферах свого життя. Дуальна система навчання - це створення…

Навчально-практичний центр

Навчально-практичний центр швейної галузі «САПР ВПУ-55» (далі НПЦ «САПР ВПУ-55») є структурним підрозділом Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Вище професійне училище №55 м.Дніпро». Головною метою…

Виховна робота

Виховна робота – створення середовища для саморозвитку, самовираження і самореалізації учнів Виховна робота у ВПУ № 55 спрямована на формування національної свідомості, духовно багатої особистості,…

Методична сторінка

Цілеспрямована методична робота у ВПУ № 55 спонукає до постійного оновлення знань, спонукає педагогічних працівників до самоосвіти і самовдосконалення.

Навчальна діяльність

Навчально-виробничий процес у ВПУ №55 ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств.