Виховна робота

Виховна робота – створення середовища для саморозвитку, самовираження і самореалізації учнів

Виховна робота у ВПУ № 55 спрямована на формування національної свідомості, духовно багатої особистості, здатної до самовизначення та самовдосконалення.

Виховна робота педагогічного колективу училища забезпечує реалізацію основних принципів функціонування навчального закладу: гуманізм і демократизм; свобода і відповідальність; пріоритетність загальнолюдських цінностей; органічний зв’язок з національною культурою, традиціями; наступність і розвиваючий характер навчання; індивідуалізація змісту і форми освіти; співпраця з закладами освіти, роботодавцями.

Самоврядування

Учнівське самоврядуванняце спосіб та принципи організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний підхід до виховання здобувачів освіти шляхом їх залучення до усвідомленої систематичної участі в справах училища, групи, до вирішення важливих життєвих питань життя усього колективу.

С К Л А Д
комісії Ради учнівського самоврядування
ДЗП(ПТ)О «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро»
2023/2024 н.р.

Голова: Монтрім Ірина
Заступник: Мінаєва Леона
Секретар: Кобзар Тетяна

[згорнути]

Гуртожиток

Гуртожиток

Студентське життя – це найкращі роки у житті кожної людини. Звичайно, їх невід’ємною частиною є саме життя у гуртожитку, без якого, як кажуть, важко пізнати всі достоїнства та переваги студентства.

Другою домівкою для учнів училища є гуртожиток. Основним завданням навчального закладу є забезпечення затишку та умов проживання і навчання, максимально наближених до домашніх, аби кожен учень мав змогу відчути, що про нього піклуються.

Приміщення гуртожитку розраховано на 100 місць та розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 7 на четвертому поверсі.

Працівники гуртожитку приділяють багато уваги забезпеченню оптимальних умов проживання і побуту, для цього приміщення гуртожитку оснащені необхідними меблями, обладнанням, пристроями. Учні проживають у просторих, затишних кімнатах. На поверсі розміщені кухня, душ, туалет, кімната самопідготовки, тренажерна кімната, встановлено телевізор та підключено мережу Internet.

Поряд із створенням комфортних умов проживання важливе місце відіграє і організація виховної роботи, яку здійснює вихователь гуртожитку. Учні, які проживають у гуртожитку ВПУ № 55, завжди знайдуть затишок і пораду, не залишаться без уваги.

 

[згорнути]

Проблема булінгу

Проблема булінгу:

Насильство у підлітковому середовищі, нажаль, досить розповсюджене в наш час. Дуже важливо щоб учні, їх батьки та вчителі були проінформовані про це негативне явище, як його виявити, як з ним боротися та, головне, як його уникнути.
Образливі прізвиська, глузування, піддражнювання, стусани з боку одного або групи учнів є ознаками нездорових стосунків, які можуть привести до цькування – регулярного, повторюваного день у день знущання. Регулярне та цілеспрямоване нанесення фізичної й душевної шкоди стало об’єктом уваги науковців та педагогів, починаючи з 70-х років минулого століття, й отримало спеціальну назву – булінґ.
Булінг (від англ. bully – хуліган, задирака, грубіян, «to bully» – задиратися, знущатися) – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної поведінки з метою заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити негативне середовище для людини.
За даними різних досліджень, майже кожен третій підліток в Україні, так чи інакше зазнавав булінґу в навчальному закладі, потерпав від принижень і насміхань: 10% – регулярно (раз в тиждень і частіше); 55% – частково піддаються знущанню; 26% – батьків вважають своїх дітей жертвами булінґу.

Додатки:

 

[згорнути]

Насильство домашнє

Насильство домашнє

Проблема сімейного насильства надзвичайно важлива передусім тому, що сім’я є основою суспільства і повинна перебувати під особливим захистом держави. Насильство й жорстокість у сім’ї не лише руйнують гармонію і злагоду в ній, а й виступають однією з передумов злочинності в суспільстві загалом.

За сучасних умов в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, простежуються тенденції до поширення насильницьких дій у сім’ї, на міжособистісному рівні, у стосунках батьків і дітей, чоловіка і жінки.

Аналіз статистичних даних правоохоронних органів з приводу вчинення насильницький дій у сім’ї, свідчить про те, що переважна більшість потерпілих – це жінки і неповнолітні діти.

Майнове розшарування суспільства, зниження рівня життя значної частини населення, соціально-побутова невлаштованість, безробіття, юридична безправність, загальна психологічна напруженість, яка часто призводить до алкоголізації і наркотизації, втрата морально-психологічних орієнтирів негативно відбивається на мікрокліматі в родині, сприяє різкому зниженню рівня культури внутрісімейного спілкування, призводить до загострення сімейних конфліктів і провокує виникнення сімейного неблагополуччя. Феноменом сімейного неблагополуччя є насильство в родині, що сьогодні набирає загрозливих епідемічних розмірів. Досвід показує, що абсолютно переважаючу більшість потерпілих від сімейного насильства (за даними американських дослідників, близько 95%) становлять жінки й дівчата.

Насильство в сім’ї як над жінками, так і над дітьми має форми фізичного, сексуального, економічного і психологічного приниження. Практично немає жодної сім’ї, де б жінка або ж дитина не стикнулися з чоловічою або ж батьківською нестриманістю й агресивністю. Людина, яка зневажає свою дружину, дітей, завдає їм фізичного чи морального болю, ображає не лише жінок і дітей, а й суспільство в цілому. Тому ця проблема не є суто жіночою чи приватною, а набуває значення загальносуспільної, державної.

[згорнути]

STEAM-освіта

STEAM-освіта

«Ми живемо в світі, який не розбитий на дисципліни (предмети):
Це світ включає в себе прояви кількох областей досліджень (науки)
Фактично акумульованих через обставини повсякденного життя…»
Gonathan W. Gerlach, консультант з STEM – навчання.

Основна мета STEM-освіти – розвиток творчого мислення, навичок використання інженерного підходу до розв’язання реальних завдань, розуміння важливості дизайну, усвідомлення ролі технологій у їхньому вирішенні.
Фактично STEM-освіта представляє собою високу ступінь інтеграції знань, а також передбачає інтеграцію різноманітних підходів в організації освітнього процесу.
Для України вкрай важливо зрозуміти важливість впровадження нового підходу у STEM – освіті – це стратегічний пріоритет державної політики на шляху до зростання конкурентоздатності та соціальне замовлення держави до освітньої галузі. Адже якщо ми і далі будемо пасти задніх у розвитку комп`ютерних технологій, не будемо впроваджувати передові освітні системи, то й надалі будемо відставати у економічному розвитку, а наша молодь буде позбавлена можливості конкурувати на ринку праці. Успішною освітня реформа буде тільки тоді, коли зміниться зміст освіти. З системи: «Спочатку теорія, а потім практика» до системи, яка базується на протилежному, даючи змогу учням розвивати свою креативність та самостійність з самого дитинства.
Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Вище професійне училище №55 м.Дніпро» (далі ВПУ №55), як інноваційний заклад освіти, не може залишатись осторонь передових освітніх технологій. Тому на початку 2018-2019 навчального року між ВПУ №55 та Комунальним закладом «Середня загальноосвітня школа №69» Дніпровської ради (далі СЗШ №69) було укладено угоду та план спільної діяльності щодо сумісного проекту надання професійного супроводу при вивченні деяких навчальних дисциплін з додаванням творчості та елементів дизайну у вигляді навчально-факультативних курсів. Ми знаходимось лише на початку захоплюючого шляху впровадження STEАM-освіти в навчально-виховний процес СЗШ №69, але вже маємо змогу проаналізувати наші перші кроки.
ВПУ №55 вважає за доцільне ознайомити учнів СЗШ №69 з особливостями STEAM-освіти, яка відбувається за рахунок інтеграції набутих знань з гуманітарних наук, математики та мистецтва і продемонструвати їм, на прикладі виконання дизайнерського проекту «Дослідження перспектив застосування альтернативного пакування на прикладі еко-сумок, як одного з шляхів вирішення нагальної проблеми забруднення міст побутовими відходами».

Завдання проекту:
1. Розглянути основні хімічні показники небезпечного впливу полімерних пакувальних матеріалів на екологічний стан довкілля.
2. Проаналізувати властивості текстильних матеріалів, що використовуються для виготовлення пакетів та сумок.
3. Визначити найбільш економічно-доцільні та екологічно безпечні матеріали для їх виготовлення.
4. Розробити варіанти сучасного дизайну для виготовлення еко-сумок.

Метою проекту є дослідження перспективи застосування еко-сумок як одного з шляхів вирішення нагальної проблеми забруднення міст побутовими відходами.
Завданнями проекту є зацікавити школярів природничими науками, показати різноманітність і взаємопов’язаність різних сфер діяльності, мотивувати до осмисленого вибору професії, основаному на особистих уподобаннях, а також популяризувати професійну (професійно-технічну) освіту швейного напрямку серед дівчат.
Для реалізації спільного проекту ми обрали виготовлення еко-сумок. На уроках хімії, біології учні СЗШ №69 провели технологічний аналіз тканин натурального та хімічного складу та зробили висновок, що при контакті пакувальних полімерних матеріалів з продуктами, що містять білок, існує вірогідність утворення комплексу важких металів з білками, дія яких істотно впливає на організм людини.
Набуті знання по таким предметам як математика, хімія дозволяють розвити в учневі не тільки просторову уяву, але й інтуїтивне відчуття рівноваги, стійкості проектуємого виробу. Додатковим джерелом натхнення в дизайнерскій діяльності є мистецтво та малювання, оскільки має невичерпаний запас природних форм, ліній, кольорів та конструкцій. Учні повинні навчитися вміти запозичити на уроках біології, екології та використати в своїй розробці принципи з’єднання об’єктів живої та неживої природи.
Учні СЗШ №69, аналізуючи свою роботу в групах на різних етапах створення еко-сумки впевнилися, що іноді можна створити сотню ескізів, перш ніж визначити кращий дизайн майбутньої еко-сумки. А прискорити цей процес можна завдяки інтеграції набутих знань, сучасних технологій і засобів мистецтва. В процесі виготовлення еко-сумки здобувачі освіти вчаться бачити зв’язок між мистецтвом та математикою і різними науками, виховують в собі наполегливість, комунікабельність, інноваційність, цілеспрямованість, здатність працювати в команді.
STEAM-проекти роблять процес отримання освіти більш активним, змістовним, максимально наближеним до реальних умов життя та діяльності. Інтегруючи мистецтао і дизайн з різними науками, учні культивують здатність бути творчими та винахідливими у вирішенні поставленої мети, висувати різні ідеї. За допомогою STEAM-проектів учні СЗШ №69 матимуть змогу навчатися проектувати та створювати естетичні вироби для себе та оточуючих людей. В процесі упровадження STEAM-освіти одночасно відбувається гуманізація, технологізація навчання, ефективніше засвоюється навчальний матеріал, створюються найкращі можливості для формування здатності роботи в команді
STEAM-підхід не є ексклюзивним: це не прерогатива «технологій», «математики», «науки» та «інженерії» як таких. можна знайти в кожному аспекті життя. Методика може бути застосована практично до будь-якої дисципліни, де б її не викладали – чи то в молодшій школі, чи у професійному (професійно-технічному) закладі освіти. Філософія STEAM далеко пішла від застарілої концепції навчання, коли учні запам’ятовують факти, а їхні знання перевіряють за допомогою тестів із проставлянням оцінок. Така анахронічна освітня система, звісно ж, не сприяє інноваційності, розвитку творчого та критичного мислення.

 

 

 

 

Додатки:

 

[згорнути]

Правила поведінки на воді

Найбільш корисний відпочинок улітку – це відпочинок на воді. Однак він вимагає пам’ятати про безпеку.
Загальні правила поведінки на воді:

1. Відпочинок на воді ( купання, катання на човнах ) повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаними для цього місцях.
2. Безпечніше відпочивати на воді за світлої частини доби.
3. Купатися дозволяється за спокійної безвітряної погоди із швидкістю вітру до 10 м/сек., температурі води – не нижче + 18 градусів за Цельсієм. повітря – не нижче + 24 градусів за Цельсієм.
4. Перед купанням рекомендується пройти огляд лікаря.
5. Після їжі можна купатися не раніше, ніж через 1,5-2 години.
6. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни повітря та води.
7. У воді варто знаходитися не більше 15 хвилин.
8. Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, за ліпше відпочити у тіні.
9. Не рекомендується купатися наодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.
10.Перед стрибком у воду переконайтеся у безпеці дна, достатній глибині водойми.
11.Пірнати можна лише там, де для цього є достатня глибина, прозора вода, рівне дно.
12.Кататися на човні ( малому плавзасобові) дозволяється тільки після отримання дозволу та реєстрації у чергового по човновій станції.
13.Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи у постійному напруженні, не гониться за швидкістю просування на воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря і необхідних тренувань.

Правилами поведінки на воді забороняється:

1. Купатися у місцях, що не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей.
2. Залазити на попереджувальні знаки, буї та бакени.
3. Стрибати у воду з човнів, катерів чи споруд, що не призначені для цього.
4. Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів.
5. Використання для плавання такі небезпечні для життя засоби, як дошки, колоди, автомобільні камери, надувні матраци чи інші знаряддя, що не передбачені для плавання.
6. Плавати на плавзасобах на пляжах та інших місцях, що відведені для купання
7. Вживати спиртні напої.
8. Забруднювати воду і берег ( кидати пляшки , банки, побутове сміття і т.і.), прати білизну й одяг у місцях для купання.
9. Підпливати близько до плавзасобів, що йдуть неподалік від місць купання.
10.Допускати у воді грубі ігри, що пов’язані з обмеженням руху рук і ніг. П.Подавати помилкові сигнали небезпеки.
11. Перед стрибком у воду переконайтеся у безпеці дна, достатній глибині водойми.
12. Пірнати можна лише там, де для цього є достатня глибина, прозора вода, рівне дно.
13. Кататися на човні ( малому плавзасобові) дозволяється тільки після отримання дозволу та реєстрації у чергового по човновій станції.
14. Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи у постійному напруженні, не гониться за швидкістю просування на воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря і необхідних тренувань.

 

 

 

 

 

[згорнути]

Інфекційні захворювання та їх профілактика

[згорнути]

Праця неповнолітніх

В Україні трудове законодавство встановлює певні особливості праці неповнолітніх. Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Так, згідно з вимогами статті 188 КЗпП України допускається прийняття на роботу лише тих неповнолітніх осіб, які досягли шістнадцяти років. Як виняток, за згодою одного із батьків, можуть прийматися на роботу й особи, які досягли п’ятнадцяти років. Усі неповнолітні особи приймаються на роботу лише після попереднього
медичного огляду і в подальшому, до досягнення двадцяти одного року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

Більше інформації та відповідей на найактуальніші питання щодо законодавства про працю ви знайдете на інформаційному порталі https://pratsia.in.ua/

[згорнути]