Дуальна освіта

Якісна освіта – це новий, кращий рівень життя, який отримає людина, застосовуючи здобуті знання в різних сферах свого життя.

Дуальна система навчання – це створення необхідних умов для досягнення нової, сучасної якості професійної освіти – надання рівних можливостей і доступу до повноцінної освіти різних категорій тих, хто навчається, відповідно до їх здібностей, потреб та індивідуальних якостей – розширення соціалізації учнів через забезпечення послідовності між загальним і професійним навчанням та більш ефективною підготовкою випускників професійних (професійно-технічних) навчальних закладів до виробничої діяльності та самостійного життя.

Висока життєздатність дуальної системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: держави, навчального закладу, роботодавців.

Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук, підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з’являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені робітники швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу.

Навчальний заклад забезпечує учнів теоретичними знаннями, достатньою професійною орієнтацією та наступним працевлаштуванням. Учні за дуальною системою рано набувають міцні знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється впевненість у завтрашньому дні.

Перед ПТНЗ та підприємством ставиться одне спільне завдання – рівень професійної компетенції і підготовки кваліфікованих робітників не повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, окрім того, професійна орієнтація повинна бути направлена на особливості даного виробництва.

У 2018-2019 навчальному році в училищі  за дуальної  системою навчання здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за професією “Кравець”.

Група КЗ 2/2-18 на базі повної загальної середньої  освіти, термін навчання – 2 роки. Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за затвердженим робочим навчальним планом  розробленим на основі Типового  навчального плану та стандартів: «Кравець» ДСПТО 7433. С.14.10 – 2016, «Закрійник» ДСПТО 7435 .C.14.10 – 2016.

Базове підприємство, яке  залучене  до упровадження дуальної форми навчання – Товариство з обмеженою відповідальністю “Файна Мода України”.

ТОВ «Файна Мода України» – сучасне швейне підприємство на регіональному ринку праці, яке спеціалізується по виготовленню швейних виробів чоловічого та жіночого асортименту потребує постійного поповнення кваліфікованими робітниками.

Упровадження дуальної системи навчання у ДЗП (ПТ)О “Вище професійне училище №55 м.Дніпро” при підготовці кваліфікованих робітників за професією “Кравець” є одним із кроків до покращення професійної підготовки сучасного мобільного конкурентоспроможного робітника на ринку праці у швейній галузі та сфері побуту.

Нормативна база: