Навчально-практичний центр

Навчально-практичний центр швейної галузі «САПР ВПУ-55» (далі НПЦ «САПР ВПУ-55») є структурним підрозділом Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Вище професійне училище №55 м.Дніпро».

Головною метою діяльності НПЦ «САПР ВПУ-55» є підвищення якості та конкурентоспроможності професійної підготовки кваліфікованих робітників, реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки здобувачів освіти, слухачів ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро», впровадження у освітній процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійними (професійно-технічними) навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

НПЦ «САПР ВПУ-55» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

НПЦ «САПР ВПУ-55» створений наказом директора ВПУ-55 відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації про утворення НПЦ «САПР ВПУ-55».

Функції НПЦ «САПР ВПУ-55»:

 • Сприяння підвищенню якості професійної підготовки здобувачів освіти ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро», перепідготовка незайнятого населення, навчання за новітніми технологіями, стажування робітників підприємств на базі НПЦ «САПР ВПУ-55».
 • Організація стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро» на базі НПЦ «САПР ВПУ-55».
 • Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм з предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніми матеріалами і технологіями.
 • Здійснює зміцнення і поновлення матеріально-технічної бази, підвищення потенціалу навчально-дослідницького господарства, залучаючи різні джерела фінансування.
 • Надання консультативної, методичної, інформаційної допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.
 • Надання практичної та методичної допомоги професійним (професійно-технічним) навчальним закладам з питань впровадження освітній процес новітніх технологій і матеріалів.
 • Розроблення електронного методичного комплексу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів тощо.
 • Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів.
 • Надання пропозицій щодо змін та доповнень навчальних програм практик, враховуючи спеціалізацію підприємств швейної галузі регіону.
 • Спільно з партнерами проводить семінари, конференції, наради з актуальних питань розвитку швейної галузі.
 • Здійснює інші види діяльності, які відповідають основній меті та завданням навчально-практичних центрів.

Такий вид послуг на території Дніпропетровської області тривалий час буде користуватися попитом, тому що для роботи в сучасних умовах завжди будуть потрібні висококваліфіковані кадри для швейної галузі.

Нормативна документація: