Про нас

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ “ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №55 М.ДНІПРО” – сучасний навчальний заклад освіти професійно-технічного спрямування І рівня акредитації, ІІ атестаційного рівня.

Своєю діяльністю училище задовольняє потреби ринку праці в кваліфікованих робітниках для легкої промисловості та фахівців для загальної потреби усіх галузей економіки.

Вище професійне училище № 55 м. Дніпропетровська розпочинає свою діяльність з 1974 року.

У 1974 році було засновано Технічне училище № 9.

У 1984 році Технічне училище № 9 реорганізоване у Середнє професійно – технічне училище № 55, згідно наказу Дніпропетровського обласного управління ПТО № 557 від 27.08.1984р.

У 1992 році СПТУ-55 перейменовано в Професійно-технічне училище № 55 згідно наказу управління народної освіти облдержадміністрації за № 69 від 27.07.1992р.

З 1 вересня 2001 року ПТУ-55, згідно наказу Міністерства освіти і науки України за № 543 від 23.07.2001р. ”Про реорганізацію ПТУ № 55 м. Дніпропетровська у вище професійне училище”, реорганізоване у ВПУ-55 м. Дніпропетровська, а з липня 2003 року відповідно до рішення ДАК МОіН України визнано акредитованим за І (першим) рівнем.

З 1 вересня 2004 року за наказом МОіН України на базі ВПУ-55 відкрито Інформаційно-комунікаційний центр дистанційного навчання Хмельницького національного університету для підготовки бакалаврів та спеціалістів за 11 спеціальностями, в тому числі “Швейні вироби”, „Інформаційні технології проектування”, „Управління персоналом і економіка праці” за ступеневим навчанням.

Формування майбутніх робітників вимагає цілісного підходу до організації навчально-виховного процесу. Майстри виробничого навчання і викладачі гармонійно поєднують різноманітні напрямки, засоби, форми навчання та виховання на основі взаємозв’язків загальнолюдських цінностей та індивідуальної неповторності, що значно підвищує якість професійного навчання.

Креативність мислення, творчий підхід до справи – візитна картка випускників ВПУ № 55.