Навчальна діяльність

Навчально-виробничий процес у ВПУ №55 – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

Навчально-виробничий процес у ВПУ №55 ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, включа природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.