Історія

Вище професійне училище № 55 м.Дніпропетровська - професійно-технічний навчальний заклад із сучасними освітніми технологіями, унікальний за своїми можливостями відносно ступеневості професійної освіти. Учні, які отримали базову або повну загальну середню освіту, навчаються за професіями „Оператор комп'ютерного набору, секретар керівника", „Касир (в банку), адміністратор", „Кравець" (з отриманням повної середньої освіти відповідно), а також, при бажанні, професійно зростають далі. Наступний крок - опанування професії „Закрійник", далі - вище – „Технік–технолог". Цим професійний злет учня не обмежується. Працюючи за фахом, наші найкращі випускники вдосконалюють свою майстерність у Інформаційно-комунікаційному  центрі дистанційної освіти Хмельницького національного університету за обраною спеціальністю. Таким чином, на кожному етапі навчання, з кожної „сходинки" - у світ виходить конкурентноспроможна, впевнена у своїх професійних силах, молода обізнана людина.

Вище професійне училище № 55 м. Дніпропетровська розпочинає свою діяльність з 1974 року.

У 1974 році було засновано Технічне училище № 9.

У 1984 році Технічне училище № 9 реорганізоване у Середнє професійно – технічне училище № 55, згідно наказу Дніпропетровського обласного управління ПТО № 557 від 27.08.1984р.

У 1992 році СПТУ-55 перейменовано в Професійно-технічне училище № 55 згідно наказу управління народної освіти облдержадміністрації за № 69 від 27.07.1992р.

З 1 вересня 2001 року ПТУ-55, згідно наказу Міністерства освіти і науки України за № 543 від 23.07.2001р. ”Про реорганізацію ПТУ № 55 м. Дніпропетровська у вище професійне училище”, реорганізоване у ВПУ-55 м. Дніпропетровська, а з липня 2003 року відповідно до рішення ДАК МОіН України визнано акредитованим за І (першим) рівнем.

З 1 вересня 2004 року за наказом МОіН України на базі ВПУ-55 відкрито Інформаційно-комунікаційний центр дистанційного навчання Хмельницького національного університету для підготовки бакалаврів та спеціалістів за 11 спеціальностями, в тому числі "Швейні вироби", „Інформаційні технології проектування", „Управління персоналом і економіка праці" за ступеневим навчанням.

Формування майбутніх робітників вимагає цілісного підходу до організації навчально-виховного процесу. Майстри виробничого навчання і викладачі гармонійно поєднують різноманітні напрямки, засоби, форми навчання та виховання на основі взаємозв'язків загальнолюдських цінностей та індивідуальної неповторності, що значно підвищує якість професійного навчання.

Головною метою позаурочної діяльності училища є розвиток, вдосконалення творчих здібностей, професійної майстерності та реалізації особистісного потенціалу кожного учня. У ВПУ-55 працюють 10 предметних гуртків, 5 гуртків технічної творчості.

З метою зміцнення і підвищення рівня здоров'я, розумової та фізичної працездатності, самовдосконалення та виховання культури здорового способу життя в училище майже всі учнів охоплені позаурочною роботою спортивних секцій. За підсумками загального заліку обласної спартакіади спортивний клуб «Дніпро ВПУ № 55» другий рік поспіль виборює І місце.

Служба управління виховною роботою ВПУ-55 включає учнівський старостат, методичну комісію класних керівників, учнівську раду в гуртожитку, раду з профілактики правопорушень. Джерелом оперативної інформації про навчання, дозвілля та творчі досягнення наших учнів є газета учнівського самоврядування „ВПУ 55 - Line".

Інформаційно-освітній центр бібліотеки ВПУ-55 – важлива ланка науково-методичного та навчально-виховного процесу. До послуг користувачів Центру - комп'ютерна локальна мережа з доступом до ресурсів Internet; електронні навчальні посібники, створені викладачами та майстрами нашого училища; електронні перекладачі з іноземних мов. Учні активно використовують можливості Інтернет у роботі системи дистанційної освіти. В інформаційному просторі професійно-технічних навчальних закладів не останнє місце посідає сайт училища www.vpu55.dp.ua. Зміст рубрик сайту дозволяє ознайомитися з науково-дослідницькими проектами педагогів училища, учнівськими творчими досягненнями, а абітурієнтам - визначитися з майбутньою професією.

Робота педагогічного колективу спрямована на удосконалення освітнього середовища, розвиток та виховання інноваційної особистості. Це інвестування у майбутнє нашої держави, адже набуті навички випускники училища впевнено реалізують в самостійній професійній діяльності, вільно адаптуються в умовах сучасного ринку праці. І, найголовніше, їх життєві орієнтири за будь-яких обставин залишаться вищими, світлішими, кращими.