Загальні відомості

Вище професійне училище № 55 м.Дніпропетровська - державний навчальний заклад I рівня акредитації та III атестаційного рівня професійно-технічної освіти, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з професій: 
 

 • 7436 "Швачка" з наданням повної загальної середньої освіти 
 • 7433 "Кравець" з наданням повної загальної середньої освіти 
 • 7435 „Закрійник” 
 • 4112,4115 "Оператор комп'ютерного набору, секретар керівника" 
 • 4222,4212 "Адміністратор, кассир (в банку)"
 • та молодших спеціалістів зі спеціальності
 • 5.05160201 "Швейне виробництво" за фахом технік-технолог за ступеневою підготовкою

 
  Освіта впродовж життя реалізується колективом ВПУ-55 через наступні пріоритетні напрями роботи: 
 

 • надання молоді рівного доступу до якісної багатоступеневої безперервної освіти за фахом швачка - кравець - закрійник - технік-технолог швейного виробництва у поєднанні з загальноосвітньою підготовкою, практичним навчанням на фірмах замовників кадрів: ТОВ "Дніпро АБ", ТОВ "Файна Мода України", ТПТ «Укртехинвест», ПАТ КБ «Приватбанк».
 • формування соціально-психологічної захищеності та зміцнення здоров'я учнів через систему виховання культури здоров'я з гендерним спрямуванням в умовах    професійно-технічних навчальних закладів. 
 • реалізація творчого та розумового потенціалу учнів у безперервній освіті від кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста до магістра, здійснюється у ВПУ-55 на базі Інформаційно-комунікаційного центру дистанційно-заочного навчання Хмельницького    національного    університету за спеціальностями:
  • Швейні вироби
  • Екологія та охорона навколишнього середовища
  • Управління персоналом і економіка
  • Менеджмент організацій виробничої і невиробничої сфери
  • Економічна кібернетика
  • Економіка підприємств
  • Облік і аудит
  • Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби
  • Маркетинг
  • Фінанси