Виробнича практика за дуальною формою навчання

Здобувачі освіти гр. З 4/2-19 під час проходження виробничої практики за дуальною формою навчання в умовах підприємства ТОВ «ФайнаМода України» здобули цілісне уявлення про професію Кравець, зрозуміли як на практиці працює виробництво і після випуску будуть адаптовані до роботи на ньому.