Адміністратор, секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Сучасні світові тенденції в розвитку суспільства потребують висококваліфікованих робітників у сфері секретарської та адміністративної діяльності.

Навички спілкування з людьми, широкий кругозір, толерантність, набуті знання у галузях права, економіки, психології надають можливість для професійного вдосконалення та подальшого кар’єрного зростання.

На сучасному етапі економічного розвитку країни виникла нагальна потреба в кваліфікованних фахівцях у галузі сервісу. А це насамперед професія “Адміністратор”. Ринкови відносини вимагають швидкого орієнтування. Адміністратор – компетентний провідник в сфері послуг.

Адміністратор повинен знати:

 • Постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства;
 • організацію і зміст роботи керівника;
 • організаційну структуру управління підприємства;
 • права і обов’язки працівників, режим їх роботи;
 • правила та методи організації процесу обслуговування відвідувачів;
 • правила користування технічним засобами оброблення документів, усної та писемної документаційної інформації, основи комп’ютерних інформаційних технологій;
 • технологічні процеси оброблення інформації;
 • стандарти систем організаційно-розпорядчої документації;
 • ділову мову, асортимент послуг, що реалізуються;
 • основи маркетингу;
 • принцип планування і оформлення приміщень, вітрин, організація реклами;
 • основи естетики, етики, психології і обслуговування відвідувачів, основи галузевої економіки, економічні досягнення для успішного виконання знань і обов’язків, організації праці і управління;
 • основи трудового законодавства;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен уміти:

 • Забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створювати для них комфортні умови.
 • Здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей.
 • Консультувати відвідувачів з питань наявних послуг. Вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.
 • Розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживати відповідних організаційно-технічних заходів.
 • Здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі. Забезпечувати чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях.
 • Контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту.
 • Інформувати керівництво підприємства про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.

на базі 11 класів – 1 рік навчання