На базі 11 классів

Адміністратор, секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Сучасні світові тенденції в розвитку суспільства потребують висококваліфікованих робітників у сфері банківської та адміністративної діяльності.

Навички спілкування з людьми, широкий кругозір, толерантність, набуті знання у галузях права, економіки, психології надають можливість для професійного вдосконалення та подальшого кар’єрного зростання.

Закрійник

Мистецтво створювати неповторні образи, які підкреслюють неповторність людини, уміння орієнтуватися у новітніх модних тенденціях – характерна риса фахівців за професією «Закрійник».

Від таланту та смаку закрійника залежить зовнішній зовнішній вигляд людини в майбутньому, тому його професійна діяльність потребує глибоких знань, які є базою для опанування прийомами побудови креслень викройок та моделювання одягу.